Prof. Dr. MUSTAFA MİRİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MUSTAFA MİRİK

T: (0282) 250 2084

M mmirik@nku.edu.tr

W mmirik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (DR)
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez: Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas axonopodis pv. vesicatorianın tanılanması ve bitki büyüme düzenleyici rizobakteriler ile biyolojik mücadele olanakları (2005)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez: Amasya ve Tokat illerinde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarındaki ateş yanıklığı (erwinia amylovora (burrill) winslow et al.) hastalığının aygınlık oranı, duyarlı ve dayanıklı çeşitlerin tespiti (2000)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / BİTKİ KORUMA PR.
Öğrenim Yılları: 1990-1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2017-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2012-2017
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2009-2012
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2006-2009
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2005-2006
Araş. Gör. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2000-2005
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
1996-2000
İdari Görevler
KDEK Komisyon üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-2019
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2015-2019
Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2016
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2016
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2012-2019
Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2012-2016
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
2012-
ADEK Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2011-2019
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2019
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2019
Senato Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2011-2019
Disiplin Kurul Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK L., Behmand T., Avcı G. G., Bozbuğa R., MİRİK M., ELEKCİOĞLU İ. H., Survey of Pasteuria, the parasitic bacterial group to plant parasitic nematodes in Turkey, Egyptian Journal of Biological Pest Control, vol. 30, pp. 1-7, 2020.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., APAYDIN D., GÜMÜŞ T., MİRİK M., ARICI M., Rheological behaviour and yield characterization of gum from local strains: Xanthomonas hortorum pv. pelargonii and Xanthomonas axonopodis pv. begonia., International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, vol. 3, pp. 217-218, 2019.
Özgün Makale Crossref, DOAJ, Google Scholar, AGRIS, World Cat
3. APAYDIN D., DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., MİRİK M., GÜMÜŞ T., Technological Properties of Xanthan Gums Obtained from Waste Bread Using as a Carbon Source and Performance in Pudding as Model Food, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 16, pp. 402-411, 2019.
Özgün Makale ESCI
4. APAYDIN D., DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., MİRİK M., GÜMÜŞ T., The Effect of waste bread usage as a carbon source on xanthan gum rheology, composition and performance in model food, AFS-Advances in Food Sciences, vol. 41, pp. 76-84, 2019.
Özgün Makale Chemical Abstract Service, BIOSIS, CAb International
5. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., APAYDIN D., MİRİK M., GÜMÜŞ T., Xanthan gum biosynthesis using Xanthomonas isolates from waste bread: Process optimization and fermentation kinetics, LWT, vol. 101, pp. 40-47, 2019.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. ÇOŞKUN F., ARICI M., GÜLCÜ M., ÇELİKYURT G., MİRİK M., Physicochemical, Functional and Microbiological Properties of Hardaliye Beverages Produced From Different Grapes and Collected from Different Households, Journal of Agricultural Sciences, vol. 24, pp. 278-285, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. MİRİK M., AYSAN Y., Baysal Gurel F., Bacterial spot and blight diseases of ornamental plants caused by different Xanthomonas species in Turkey, PLANT PROTECTION SCIENCE, vol. 54, pp. 1-8, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. SEN Y., AYSAN Y., MİRİK M., ÖZDEMİR D., Meijer Dekens F., van der Wolf J. M., Visser R. G. F., van Heusden S., Genetic Characterization of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Population in Turkey, Plant Disease, vol. 102, pp. 300-308, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. ARICI M., ÇOŞKUN F., ÇELİKYURT G., MİRİK M., GÜLCÜ M., TOKATLI DEMİROK N., Some technological and functional properties of lactic acid bacteria isolated from hardaliye, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 23, pp. 428-437, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. MİRİK M., ÖKSEL C., BÜLBÜL M., Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu, Bitki Koruma Bülteni, vol. 56, pp. 385-397, 2016.
Özgün Makale Agroforestry Abstracts, Biocontrol News and İnformation, CAB Abstract, Crop Science Database, Enviromental Impact, Field Crop Abstract, Forest Products Abstract, Forest Science Database, Forestry Abstracts, Global Health, Horticultural Science Database, Maize Abstracts, Nematological Abstracts, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Parasitology Database, Plant Breeding Database, Potato Abstract, Referativnyi Zhurnal, Review of Medical and Veterinary Entomology, Review of Plant Pathology, Seed Abstract, Soil Science Database, Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts, Weed Abstracts , Zoological Record
11. MİRİK M., ÖKSEL C., ÖZDEMİR M., Tekirdağ ilinde kirazda bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etenlerinin karakterizasyonu, Bitki Koruma Bülteni, vol. 56, pp. 385-397, 2016.
Özgün Makale Agroforestry Abstracts, Biocontrol News and İnformation, CAB Abstract, Crop Science Database, Enviromental Impact, Field Crop Abstract, Forest Products Abstract, Forest Science Database, Forestry Abstracts, Global Health, Horticultural Science Database, Maize Abstracts, Nematological Abstracts, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Parasitology Database, Plant Breeding Database, Potato Abstract, Referativnyi Zhurnal, Review of Medical and Veterinary Entomology, Review of Plant Pathology, Seed Abstract, Soil Science Database, Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts, Weed Abstracts , Zoological Record
12. MİRİK M., ÖKSEL C., BÜLBÜL M., Identification of Bacterial Canker Caused by Pseudomonas syringae pv syringae on Sweet Cherry Trees in Tekirdag, Communication in Agricultural and Applied Biological Sciences, vol. 81, pp. 39-40, 2016.
Özgün Makale BIOSSIS
13. ÖKSEL C., MİRİK M., Zeytin dal kanseri etmeni Pseudomonas savastanoi pv savastanoi ye karşı in vitro koşullarda farklı bitkilerin uçucu yağlarının etkisi, Bitki Koruma Bülteni, vol. 55, pp. 265-275, 2015.
Özgün Makale Agroforestry Abstracts, Biocontrol News and İnformation, CAB Abstract, Crop Science Database, Enviromental Impact, Field Crop Abstract, Forest Products Abstract, Forest Science Database, Forestry Abstracts, Global Health, Horticultural Science Database, Maize Abstracts, Nematological Abstracts, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Parasitology Database, Plant Breeding Database, Potato Abstract, Referativnyi Zhurnal, Review of Medical and Veterinary Entomology, Review of Plant Pathology, Seed Abstract, Soil Science Database, Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts, Weed Abstracts , Zoological Record Erişim Linki
14. MİRİK M., Biological Control of Cotton Seedling Diseases by Fluorescent Pseudomonas spp., Tarım bilimleri Dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. SCI-Expanded
15. Merve B., MİRİK M., Prevalence isolation and identification of bacterial canker pathogens on sweetcherry trees in Tekirdağ, The Journal of Turkish Phytopathology, vol. 34, pp. 15-24, 2014.
Özgün Makale CAB
16. BOZKURT İ. A., SOYLU S., MİRİK M., ULUBAŞ SERÇE Ç., BAYSAL Ö., Characterization of bacterial knot disease caused by Pseudomonas savastanoi pv savastanoi on pomegranate Punica granatum L trees a new host of the pathogen, Letters in Apllied Microbiology, vol. 59, pp. 520-527, 2014.
Özgün Makale SSCI
17. HORUZ S., RAZİYE Ç. Y., MİRİK M., AYSAN Y., Occurrence isolation and identification of Acidovorax citrulli from melon in Turkey, Plant Protection Science, vol. 4, pp. 179-183, 2014.
Özgün Makale SSCI
18. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Characterization of Pseudomonas savastanoi pv savastanoi strains isolated from several host plants in Turkey and report of Fontanesia as a new host, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 93, pp. 263-270, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Characterization of Pseudomonas cichorii isolated from different hosts in Turkey, International Journal of Agriculture and Biology, vol. 13, pp. 203-209, 2011.
Özgün Makale SSCI
20. MİRİK M., AYSAN Y., Marmara Bölgesinde Zeytin Dal Kanseri hastalığının yaygınlığı ve Pseudomonas savastanoi pv savastanoi izolatlarının fenotipik ve genotipik karekterizasyonu, Journal of Agricultural Sciences, vol. 17, pp. 279-290, 2011.
Özgün Makale SSCI
21. MİRİK M., DEMİRCİ A. Ş., GÜMÜŞ T., ARICI M., Xanthomonas gum production under different operational conditions by Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria isolated from pepper plant, Food Science Biotecnology, vol. 20, pp. 1243-1247, 2011.
Özgün Makale SSCI
22. MİRİK M., SENCEN Ü., AYSAN Y., First report of Xanthomonas hortorum pv pelargonii causing bacterial blight of geranium in Turkey, PLANT PATHOLOGY, vol. 59, pp. 403-404, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. GÜMÜŞ T., DEMİRCİ A. Ş., MİRİK M., ARICI M., AYSAN Y., Xantham gum production of Xanthomonas spp isolated from different plants, Food Science and Biotecnology, vol. 19, pp. 201-206, 2010.
Özgün Makale SSCI
24. AYSAN Y., MİRİK M., ŞAHİN F., First Report of Bacterial Leaf Spot Caused by Pseudomonas cichorii on Schefflera arboricola in Turkey, Plant Disease, vol. 93, pp. 848-848, 2009.
Özgün Makale SSCI
25. MİRİK M., AYSAN Y., Detection of Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria in naturally infected pepper seeds in Turkey, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 91, pp. 433-436, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. AKGÜL D. S., MİRİK M., Biocontrol of Phytophthora capsici on pepper plants by Bacillus megatarium strains, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 90, pp. 29-34, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
27. MİRİK M., SELÇUK F., AYSAN Y., ŞAHİN F., First outbreak of bacterial black rot on cabbage broccoli and brussels sprouts caused by Xanthomonas campestris pv campestris in the Mediterranean Region of Turkey, Plant Disease, vol. 92, pp. 176-176, 2008.
Özgün Makale SSCI
28. MİRİK M., AYSAN Y., ÖZDEN Ç., Biological control of bacterial spot disease of pepper with Bacillus strains, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 32, pp. 381-390, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. ÖRNEK H., AYSAN Y., MİRİK M., ŞAHİN F., First report of bacterial leaf spot disease caused by Xanthomonas axonopodis pv begoniae on begonia in Turkey, PLANT PATHOLOGY, vol. 56, pp. 347-347, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
30. MİRİK M., AYSAN Y., ÖZDEN Ç., Copper Resistant Strains of Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria Doidge Dye in eastern Mediterranean Region in Turkey, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 89, pp. 153-154, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Occurrence of bacterial fruit blotch of watermelon caused by Acidovorax avenae subsp citrulli in the eastern Mediterranean Region of Turkey, Plant Disease, vol. 90, pp. 829-829, 2006.
Özgün Makale SSCI
32. MİRİK M., BALOĞLU S., AYSAN Y., RAZİYE Ç. Y., KÜSEK M., ŞAHİN F., First outbreak and occurrence of citrus blast disease caused by Pseudomonas syringae pv syringae on orange and mandarin trees in Turkey, PLANT PATHOLOGY, vol. 54, pp. 238-238, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
33. AYSAN Y., ŞAHİN F., RAZİYE Ç. Y., MİRİK M., YÜCEL F., Occurence and primer inoculum sources of bacterial stem rot caused by Erwinia species on tomato in the eastern Mediterraanean region of Turkey, Journal of Plant Diseases and Protection, vol. 112, pp. 42-51, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
34. MİRİK M., AYSAN Y., Effect of some Plant extracts as seed treatment on bacterial spot disease of tomato and pepper, The Journal of Turkish Phytopatholoogy, vol. 34, pp. 9-16, 2005.
Özgün Makale Abstracts Database, Bicontrol News and İnformation, Crop Physiology Abstracts, Horticultural Science Abstracts, Maize Abstracts, Plant Breeding Abstracts, Forestry Abstracts, Field Crop Abstracts, Postharvest News and İnformation, Potato Abstracts, Nutrition and Food Science Database, Review of Plant Pathology, Organic Research Database ve Wheat, Barley and Triticale Abstracts
35. MİRİK M., AYSAN Y., Çınar Ö., Prevalence and incidence of bacterial spot disease caused by Xanthomonas campestris pv vesicatoria on pepper in the eastern Mediterranean region of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 8, pp. 1656-1658, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
36. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Whole cell fatty acid composition of Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria strains isolated from pepper, The Journal of Turkish Phytopatholoogy, vol. 34, pp. 17-25, 2005.
Özgün Makale Abstracts Database, Bicontrol News and İnformation, Crop Physiology Abstracts, Horticultural Science Abstracts, Maize Abstracts, Plant Breeding Abstracts, Forestry Abstracts, Field Crop Abstracts, Postharvest News and İnformation, Potato Abstracts, Nutrition and Food Science Database, Review of Plant Pathology, Organic Research Database ve Wheat, Barley and Triticale Abstracts
37. HİKMET S., AYSAN Y., ŞAHİN F., NURSEN U., MİRİK M., Occurrence of pith necrosis caused by Pseudomonas flourescens on tomato plants in Turkey, PLANT PATHOLOGY, vol. 53, pp. 803-803, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
38. MİRİK M., AYSAN Y., RAZİYE Ç. Y., ŞAHİN F., HİKMET S., Watermelon is a new host of Pseudomonas viridiflava causal agent of leaf and stem necrosis discovered in Turkey, Plant Disease, vol. 88, pp. 907-907, 2004.
Özgün Makale SSCI
39. ÇETİNKAYA YILDIZ R., MİRİK M., AYSAN Y., KÜSEK M., ŞAHİN F., An outbreak of bacterial stem rot of Dieffenbachia amoena caused by Erwinia carotovora subsp carotovora in the eastern Mediterranean region of Turkey, Plant Disease, vol. 88, pp. 310-310, 2004.
Özgün Makale SSCI
40. AYSAN Y., ŞAHİN F., MİRİK M., DÖNMEZ F. M., TEKAN H., First report of crown gall of apricot Prunus armeniaca caused by Agrobacterium tumefaciens in Turkey, PLANT PATHOLOGY, vol. 52, pp. 793-793, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
41. AYSAN Y., MİRİK M., ALA A., ŞAHİN F., ÇINAR Ö., First report of Pseudomonas viridiflava on melon in Turkey, PLANT PATHOLOGY, vol. 52, pp. 800-800, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
42. ÖZER N., MİRİK M., ÇITIR A., Effect of extract from some medicinal plants and composts on pectolytic enzymes produced in liquid culture and on onion seeds by Aspegillus niger an Fusarium oxysporum f sp cepea, The Journal of Turkish Phytopatholoogy, vol. 31, pp. 137-154, 2002.
Özgün Makale Abstracts Database, Bicontrol News and İnformation, Crop Physiology Abstracts, Horticultural Science Abstracts, Maize Abstracts, Plant Breeding Abstracts, Forestry Abstracts, Field Crop Abstracts, Postharvest News and İnformation, Potato Abstracts, Nutrition and Food Science Database, Review of Plant Pathology, Organic Research Database ve Wheat, Barley and Triticale Abstracts
43. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., MİRİK M., SORAN H., BOYRAZ D., Effect of some organic amendments on onion bulb rot, Phytoparasitica, vol. 30, pp. 429-433, 2002.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MİRİK M., AYSAN Y., Biberde bakteriyel leke hastalığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt 18, ss. 19-24, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. MİRİK M., Bitki hastalıklarında ilaç uygulamaları ve uyulması gereken kurallar, Tarla Sera, cilt 55, ss. 82-83, 2015.
Özgün Makale
2. MİRİK M., Kirazda Bakteriyel Dal Kanseri Hastalığı, Tarla Sera, cilt 51, ss. 84-85, 2014.
Özgün Makale
3. AYSAN Y., M. M., Domates ve biberde bakteriyel yaprak lekesi, Tarla Sera, cilt 45, ss. 84-85, 2014.
Özgün Makale
4. ÖZER N., M. M., K. N. D., Ayçiçeği tarımında görülen önemli hastalıklar, TARIM GÜNDEM, cilt 21, ss. 74-77, 2014.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZER N., KÖKLÜ G., MİRİK M., AYSAL T., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Kök ve kök boğazında görülen belirtiler, Yayın Yeri: Verda yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
2. MİRİK M., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: Mustafa MİRİK, 2019.
Kitap Tercümesi
3. ALTIN İ., MİRİK M., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Fitoplazmalar, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
4. MİRİK M., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Hava kökenli bakteriler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
5. MİRİK M., ÖZER N., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Sözlük, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
6. MİRİK M., ALTIN İ., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Endofitik, vasküler ve toprak kökenli bakteriler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
7. ALTIN İ., MİRİK M., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Bakteriler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
8. KÖKLÜ G., MİRİK M., ÖZER N., AYSAL T., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Yaprak ve yaprakçıklarda lekeler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
9. MİRİK M., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Solgunluk, nekroz, yaprakçık ve yapraklarda kurumalar, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
10. ÖZER N., MİRİK M., KÖKLÜ G., AYSAL T., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Yaprak ve yaprakçık renk değişiklikleri, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
11. AYSAL T., MİRİK M., KÖKLÜ G., ÖZER N., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Parazitik ve parazitik olmayan hastalıkların teşhisi, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
12. MİRİK M., ÖZER N., KÖKLÜ G., AYSAL T., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Yaprak ve yaprakçıklardaki belirtiler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
13. MİRİK M., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Bitki Büyüme düzensizlikleri ve/veya deforme yaprak ve yaprakçıklar, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
14. MİRİK M., ÖZER N., KÖKLÜ G., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Meyve Belirtiler belirtiler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
15. ÖZER N., MİRİK M., KÖKLÜ G., Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Bölüm: Gövdede iç ve dış kısımlsrdaki belirtiler, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık, Editör: MİRİK Mustafa, 2019.
Kitap Tercümesi
16. MİRİK M., ÖKSEL C., Plant Pathogenic Bacteria Control Through Foliar Application, Bölüm: Sustainable Approaches to Controlling Plant Pathogenic Bacteria, Yayın Yeri: CRC Press. Taylor & Francis Group, Editör: Kannan V., R., Bastas K., K., 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MİRİK M., AYSAN Y., SOYLU S., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Zeytin dal kanseri, Nar dal kanseri, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
2. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Marul bakteriyel leke hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
3. ŞAHİN F., MİRİK M., AYSAN Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Biber ve domates bakteriyel yaprak lekesi hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
4. AYSAN Y., ÜSTÜN N., MİRİK M., SAYGILI H., ŞAHİN F., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Domates öz nekrozu hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
5. AYSAN Y., ŞAHİN F., KOTAN R., MİRİK M., SAYGILI H., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Bitki bakteri hastalıklarıyla mücadele, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
6. HORUZ S., MİRİK M., AYSAN Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Karpuz bakteriyel fide yanıklığı ve meyve lekesi hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: HSAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
7. SAYGILI H., AYSAN Y., ŞAHİN F., SOYLU S., MİRİK M., Bitki Bakteri Hastalıkları, Yayın Yeri: TOPRAK OFSET MATBAACILIK, Editör: SAYGILI HİKMET,AYSAN YEŞİM,ŞAHİN FİKRETTİN,SOYLU SONER,MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
8. MİRİK M., SAYGILI H., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Sert çekirdakli meyvelerde bakteriyel yanıklık ve bakteriyel kanser hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
9. MİRİK M., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Ceviz Bakteriyel Yüzeysel Kabuk Kanser Hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: HSAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
10. MİRİK M., AYSAN Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Pamukta köşeli yaprak lekesi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
11. SAYGILI H., AYSAN Y., ŞAHİN F., SOYLU S., MİRİK M., KOTAN R., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Fitopatojen bakterilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
12. AYSAN Y., MİRİK M., ŞAHİN F., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Lahana siyah damar çürüklüğü hastalığı, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör: SAYGILI HİKMET, AYSAN YEŞİM, ŞAHİN FİKRETTİN, SOYLU SONER, MİRİK MUSTAFA, 2019.
Bilimsel Kitap
13. SAYGILI H., AYSAN Y., ŞAHİN F., SOYLU S., MİRİK M., KOTAN R., Fitobakteriyoloji I, Yayın Yeri: TOPRAK GRAFİK, 2017.
Bilimsel Kitap
14. SAYGILI H., Ş. F., A. Y., S. S., M. M., K. R., FİTOBAKTERİYOLOJİ I, Yayın Yeri: TOPRAK OFSET, 2014.
Ders Kitabı
15. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Marul bakteriyel leke hastalığı, Yayın Yeri: META BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
16. AYSAN Y., Ş. F., K. R., M. M., S. H., Ü. N., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Bitki bakteri hastalıklarıyla mücadele, Yayın Yeri: META BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
17. MİRİK M., A. Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığı, Yayın Yeri: META BASIM, 2013.
Bilimsel Kitap
18. AYSAN Y., ÜSTÜN N., MİRİK M., HİKMET S., ŞAHİN F., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Domates öz nekrozu hastalığı, Yayın Yeri: META BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
19. MİRİK M., A. Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Zeytin dal kanseri, Yayın Yeri: META BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
20. AYSAN Y., M. M., Ş. F., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Lahana siyah damar çürüklüğü hastalığı, Yayın Yeri: META BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
21. MİRİK M., A. Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Pamukta köşeli yaprak lekesi, Yayın Yeri: BETA BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
22. ŞAHİN F., MİRİK M., AYSAN Y., Bitki Bakteri Hastalıkları, Bölüm: Biber ve domates bakteriyel yaprak lekesi hastalığı, Yayın Yeri: META BASIM, Editör: SAYGILI HİKMET, ŞAHİN FİKRETTİN, AYSAN YEŞİM, 2013.
Bilimsel Kitap
23. AYSAN Y., MİRİK M., HORUZ S., Örnek H., Karpuz ve Kavun bakteriyel meyve lekesi hastalığı, Acidovorax avenae subsp. citrulli, Çiftçi Broşürü, Yayın Yeri: Toprak, 2011.
Bilimsel Kitap
24. AYSAN Y., M. M., H. S., Ö. H., Karpuz ve Kavun’da bakteriyel meyve lekesi hastalığı, Acidovorax avenae subsp. citrulli, Çiftçi Broşürü, Yayın Yeri: ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, 2011.
Bilimsel Kitap
25. AYSAN Y., M. M., H. S., Ö. H., Karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığı, Acidovorax avenae subsp. citrulli, Çiftçi Broşürü, Yayın Yeri: ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, 2010.
Bilimsel Kitap
26. AYSAN Y., MİRİK M., HORUZ S., Örnek H., Karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığı, Acidovorax avenae subsp. citrulli, Çiftçi Broşürü, Yayın Yeri: Toprak, 2010.
Bilimsel Kitap
27. MİRİK M., A. Y., B. M., Zeytin Dal Kanseri Pseudomonas savastanoi pv savastanoi, Çiftçi Broşürü", Yayın Yeri: TOPRAK OFSET, 2010.
Bilimsel Kitap
28. SAYGILI H., Y. İ., Ş. F., T. N., A. Y., T. H., Ü. N., A. H., M. M., Ç. Y. R., Domateslerde Öz Nekrozu Hastalığı (Öz nekrozu, Gövde Nekrozu, Gövde Çürüklüğü) Çiftçi Broşürü, Yayın Yeri: META BASIM, 2006.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖKSEL C., B. F., M. M., Identification and biocontrol potential of antagonistic bacterial strains against Pseudomonas syringae pv. tomato., Meeting of the Southern-Division of th American Phytopathological Society (APS) (09.02.2020-).
Özet bildiri
2. ÖKSEL C., B. F., M. M., Investigation of Copper-resistance in Pseudomonas syringae pv. syringae strains from Cherry, 64th Annual SNA Research Conference (06.01.2020-07.01.2020).
Tam metin bildiri
3. ÖKSEL C., Baysal Gurel F., MİRİK M., Identification and genetic characterization of Pseudomonas syringae pv. syringae on cherry trees, Fall 2019 KY-TN ASM Branch Meeting (08.11.2019-09.11.2019).
4. MİRİK M., ÖKSEL C., Determination of Pseudomonas savastanoi from oleander in Tekirdag of Turkey, IX International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2018 (04.10.2018-07.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. Yörük B., ÖKSEL C., MİRİK M., Effet of Antagonist Bacteria Against Walnut Bacterial Blight Disease in In Vitro Conditions, IX Internatiomnal Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2018 (04.10.2018-07.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. Sivri N., MİRİK M., Öztürk L., Şin B., Rhizobium vitis Isolated from Three Noxious Weeds Xanthium strumarium, Datura stramonium and Centauria solstitialis, IX International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2018 (04.10.2018-07.10.2018).
Özet bildiri
7. ALTIN İ., AYVAZ C., BİNGÜL E., MİRİK M., Bacterial spot (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) biocontrol by using potential antagonist bacteria in Turkey, VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
8. AYVAZ C., ALTIN İ., DOLAZ C., MİRİK M., Biological control with candidate antagonist bacteria against bacterial fruit blotch, VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
9. ALTIN İ., AYVAZ C., BİNGÖR E., MİRİK M., In vitro inhibition of bacterial speck of tomato Pseudomonas syringae pv. tomato by soil- borne antagonistic bacteria in Turkey, VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
10. AYVAZ C., ALTIN İ., ERDOĞAN Z., MİRİK M., Rhizosphera associated soil bacteria effecive against Pseudomonas syringae pv. phaseolicola in in vıtro conditions, VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM 2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
11. ÖKSEL C., ALTIN İ., MİRİK M., Biological control with candidate antagonist bacteria against Pseudomonas syringae pv. tomato and Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, 3rd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017 (18.09.2017-20.09.2017).
Özet bildiri
12. ÖKSEL C., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., MİRİK M., Effect some plants extract against Esscherichia coli and Salmonella sp., 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 20017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
13. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., APAYDIN D., MİRİK M., GÜMÜŞ T., Investigation of xanthan yield of local isolate X. axonopodis pv. dieffenbachia., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
14. ER Y., SİVRİ N., MİRİK M., Comparison of antimicrobial effects of disc diffusion and agar well diffusion methods using some essential oil against Rhizobium vitis, 40th World Congress of Vine and Wine (29.05.2017-02.06.2017).
Özet bildiri
15. SİVRİ N., MİRİK M., Comparison of isolation methods of crown gall of grapevine disease agent Rhizobium vitis in trace region, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
16. AVCI S. H., MİRİK M., ALTIN İ., ÖKSEL C., Identification and prevalence of bacterial blight of walnut (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) on walnut orchards in Edirne, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
17. MİRİK M., ÖKSEL C., ÖZDEMİR M., Identification, genotypic and phenotypic characterization of causal disease agents of bacterial canker on sweet cherry trees in Tekirdağ province of Turkey, 2nd İnternational Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
18. SANCAR E., MİRİK M., ÖKSEL C., ALTIN İ., Prevalence of bacterial knot disease and identification of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi in Tekirdag, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
19. TENİKECİER H. S., ÖKSEL C., ORAK A., MİRİK M., The effects of PGPR on germination of some legume forage crops seeds, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
20. TENİKECİER H. S., ÖKSEL C., ORAK A., MİRİK M., The effects of PGPR on germination of some legume forage crops seeds, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
21. MİRİK M., İsolation and İdentification of Causal agents of Bacterial Canker on Sweet Cherry Trees in Turkey, International Cooperation for Improving Agricultural Sciences, Food Security and Environmental Protection, Material of the 8th İnternational scientific-practical conference (03.10.2016-04.10.2016).
Poster
22. SAYGILI H. ., AYSAN Y., EVRENESOĞLU Y., HORUZ S., AKTEPE B. P., MİRİK M., Past, Present and Future Status of Fire Blight Disease in TUrkey, INternational Workshop Fire Blight: with Special Reference to Ecological Aspectsd and Control Measures (24.08.2016-27.08.2016).
Sözlü Bildiri
23. MİRİK M., ÖKSEL C., BÜLBÜL M., Identification of Bacterial Canker Caused by Pseudomonas syringae pv syringae on Sweet Cherry Trees in Tekirdag, 68th International Symposium on Crop Protection (17.05.2016-17.05.2016).
Poster
24. HORUZ S., MİRİK M., Hatice S., AYSAN Y., Hikmet S., Present status and management of seedling blight and bacterial fruit blotch of watermelon caused by Acidovorax citrulli in Turkey, Innovative Development of Agricultural Science and Eduction: World Experience and Current Priorities, Materials of the International Scientific Practical Conference (23.09.2015-25.09.2015).
Özet bildiri
25. MİRİK M., ÖKSEL C., Effect of Essential Oil Against Bacterial Canker Disease Caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in in vitro Conditions, 18. International Plant Protection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
26. ÖKSEL C., MİRİK M., Effect of essential oil against bacterial knot disease caused by Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi in in vitro conditions, 18. International Plant Protection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
27. FERAY K., HORUZ S., MİRİK M., AYSAN Y., Occurrence of knot disease caused by Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi on oleander in the eastern Mediterranean Region of Turkey, 18. International Plant Protection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
28. MİRİK M., ÖKSEL C., Merve B., Prevalence, Isolation and Identification of Bacterial Canker Pathogens on Sweet Cherry Trees in Tekirdag, 2. International Workshop on Bacterial Diseases of Stone Fruits and Nuts (21.04.2015-24.04.2015).
Poster
29. TUNALI N., M. M., Streptomycin sensetiviyty levels of Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. strains on Pome fruits trees in Bursa and Yalova, Agribalkan Balkan agriculturaal Congress (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
30. TUNALI N., M. M., The detecion of Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. strains, cusing fire blight in pome fruit trees in Bursa, 13th Int. Fire Blight Workshop (02.07.2013-05.07.2013).
Poster
31. ÇETİNKAYA Y. R., H. S., M. M., A. Y., Present statusof citrus blast disease in Ckurova Region of Turkey, IOBCWPRS Working Group Meeting on “Integrated Control in Citrus Fruit Crops (07.05.2013-09.05.2013).
Poster
32. AYSAN Y., MİRİK M., ÜSTÜN N., ŞAHİN F., SAYGILI H., Differences in symptomatic, phenotypic and genotipic characteristics Pseudomonas and Erwinia species causing stem and pith necrosis of tomato in Turkey, Second Int. Symposium on Tomato Diseases (08.10.2007-12.10.2007).
Poster
33. MİRİK M., Effect of PGPR on Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria in pepper seeds, III. International Entomopoathogens and Microbial Control Symposium (18.09.2007-22.09.2007).
Poster
34. SAYGILI H., AYSAN Y., ÜSTÜN N., MİRİK M., ŞAHİN F., Tomato pith necrosis disease caused by Pseudomonas species in Turkey, The 7th Int. Conference on Pseudomonas syringae Pathovars and Related Pathogens (12.11.2006-16.11.2006).
Tam metin bildiri
35. HİKMET S., AYSAN Y., MİRİK M., ŞAHİN F., A new bacterial pathogen in Turkey on tomato, melon and watermelon: Pseudomonas viridiflava, Proc. of the 12th Congress of Mediterranean Phytopathological Union (11.06.2006-15.06.2006).
Poster
36. AYSAN Y., ÇETİNKAYA Y. R., MİRİK M., KÜSEK M., ŞAHİN F., Bacterial soft rot disease on various hosts in Turkey, Proc. of the 12th Congress of Mediterranean Phytopathological Union (11.06.2006-15.06.2006).
Poster
37. MİRİK M., AYSAN Y., ÖZDEN Ç., Biological control of bacterial spot disease of pepper by Bacıllus spp, Proc. of the 12th Congress of Mediterranean Phytopathological Union (11.06.2006-15.06.2006).
Tam metin bildiri
38. AYSAN Y., MİRİK M., ÜSTÜN N., ŞAHİN F., SAYGILI H., Differences in symptomatic, phenotypic and genotypic characteristics of Erwinia and Pseudomonas species causing stem and pith necrosis of tomato in Turkey, Proc. of the 12th Congress of Mediterranean Phytopathological Union (11.06.2006-15.06.2006).
Poster
39. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Isolation, pathogenicity, and characterization of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi from different hosts in Turkey, Proc. of the 12th Congress of Mediterranean Phytopathological Union (11.06.2006-15.06.2006).
Tam metin bildiri
40. AYSAN Y., MİRİK M., ABAK K., ŞAHİN F., YILDIZ M., Pseudomonas viridiflava: a new bacterial pathogen of melon and watermelon in Turkey, 3th Int. Cucurbit Symposium (11.09.2005-17.09.2005).
Poster
41. HİKMET S., AYSAN Y., ŞAHİN F., MİRİK M., ÜSTÜN N., Phenotypic characterization of tomato pith necrosis pathogens in Turkey, APS Annual Meeting (30.07.2005-03.08.2005).
Poster
42. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., SAYGILI H., Observation of bacterial spot causing organism from naturally pepper seeds in Turkey, Abstract Booklet of the 5th ISTA-SHC Seed Health Symposium (10.05.2005-13.05.2005).
Tam metin bildiri
43. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., KOTAN R., ÇETİNKAYA Y. R., An outbreak of bacterial leaf spot disease, caused by Xanthomonas axonopodis pv. vitians, on lettuce in the Mediterranean region of Turkey, Proc. of the 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes (06.09.2004-10.09.2004).
Poster
44. AYSAN Y., MİRİK M., ŞAHİN F., ÇETİNKAYA Y. R., Outbreak of bacterial speck disease in a nursery in the eastern Mediterranean region of Turkey, Proc. of the 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes (06.09.2004-10.09.2004).
Poster
45. AYSAN Y., ŞAHİN F., SAYGILI H., MİRİK M., KOTAN R., Phenotypic characterization of Erwinia amylovora from pome fruits in Turkey, Proc. of the 10th Workshop on fire Blight (05.07.2004-09.07.2004).
Poster
46. SAYGILI H., AYSAN Y., MİRİK M., ŞAHİN F., Severe outbreak of fire blight on quince in Turkey, Proc. of the 10th Workshop on fire Blight (05.07.2004-09.07.2004).
Poster
47. SAYGILI H., ŞAHİN F., AYSAN Y., MİRİK M., New symptoms of tomato soft rot diseases in Turkey, Proceedings of the 1st Int. Symposium on Tomato Diseases and 19th Annual Tomato Disease Workshop, Acta Hort. (21.06.2004-24.06.2004).
Poster
48. ŞAHİN F., DURSUN A., AYSAN Y., MİRİK M., Characterization of Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria strains isolated from pepper during 1998-2002 in Turkey, Proc. of the 15th Int. Plant Protection Congress (11.05.2004-16.05.2004).
Tam metin bildiri
49. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., Detection of Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria on pepper seeds with or without treatments, Proc. of the 15th Int. Plant Protection Congress (11.05.2004-16.05.2004).
Poster
50. ÇITIR A., MİRİK M., Fire blight of pome fruit and search for resistant or tolerant cultivars in Amasya and Tokat regions in Turkey, Proc. Of. The 8th Int. Workshop on Fire Blight, Acta Hort. 489 (12.10.1999-15.10.1999).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MİRİK M., ÖKSEL C., BÜLBÜL M., Kiraz dal yanıklığo etmenlerinin tanısı, fenotipik ve genotipik karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-09.09.2016).
Sözlü Bildiri
2. Nesrin T., MİRİK M., Gürsu İlçesi (Bursa), Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. izolatlarının streptomisin MIC değerleri, VII Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
3. MİRİK M., A. Y., Bitki ekstraktlarının, antagonist bakterinin ve kimyasal tohum uygulamalarının bakteriyel leke hastalığının çıkışına etkisi, Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi (19.10.2014-23.10.2014).
Poster
4. ÖKSEL C., D. M., M. M., Bazı bitki uçucu yağlarının Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı in vitro koşullarda antibakteriyel etkilerinin araştırılması, 10. Sebze Tarımı Sempozyumu (02.09.2014-04.09.2014).
Poster
5. TUNALI N., M. M., Bursa ve Yalova illerinde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. izolatlarının bakır sülfsata olan duyarlılık düzeyleri, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
6. TUNALI N., M. M., Y. B., H. P., A. M. E., B. M., Yalova ilinde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığına neden olan Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. izolatlarının tanılanması, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi (03.02.2014-05.02.2014).
Poster
7. HORUZ S., ÇETİNKAYA Y. R., MİRİK M., AYSAN Y., Çukurova Bölgesinde Acidovorax avenae subsp. citrulli’nin yeni bir konukçusu:Kavun (Cucumis melo), Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
8. AYSAN Y., HORUZ S., ÇETİNKAYA Y. R., MİRİK M., SAYGILI H., Karpuz üretim alanlarında Acidovorax avenae subsp. citrulli’nin yayılmasında tohum kökenli bulaşmaların önemi, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi (14.06.2011-17.06.2011).
Poster
9. GÜMÜŞ T., MİRİK M., DEMİRCİ A. Ş., ARICI M., AYSAN Y., Farklı bitkilerden izole edilen Xanthomonas spp. Bakterilerinin ksantan gam üretim potansiyeli, XVI Ulusal Biyoteknoloji (13.12.2009-16.12.2009).
Poster
10. BAYAR A. Y., MİRİK M., ÇITIR A., İstanbul ve çevresinde süs bitkilerinde görülen bakteriyel hastalıklar, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Poster
11. MİRİK M., Marmara Bölgesi zeytin alanlarından izole edilen Pseudomonas savastanoi pv savastanoi izolatlarının fenotipik ve genotipik karekterizasyonu, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Poster
12. MİRİK M., AYSAN Y., ÖRNEK H., ÜNLÜ S., Süs bitkilerinde yaprak leke ve yanıklıklarına neden olan Xanthomonas türleri, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Tam metin bildiri
13. MİRİK M., AYSAN Y., BÜYÜKYILMAZ M., Türkiye’nin Marmara Bölgesi zeytin üretim alanlarında Pseudomonas savastanoi pv savastanoi izolatlarinin elde edilmesi ve yaygınlığı üzerine araştırmalar, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27.08.2007-29.08.2007).
Tam metin bildiri
14. MİRİK M., Bitki büyüme düzenleyici rhizobakteriler kullanılarak biberde bakteriyel yaprak lekesi (Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria) hastalığının biyolojik mücadelesi, Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu (21.06.2007-24.06.2007).
Tam metin bildiri
15. MİRİK M., AYSAN Y., Doğu Akdeniz Bölgesinde zakkum, yasemin, mersin ve cılbırtı çalılarında Pseudomonas savastanoi’nin neden olduğu bakteriyel ur hastalığı üzerine araştırmalar, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (08.11.2006-10.11.2006).
Tam metin bildiri
16. MİRİK M., AYSAN Y., KARATAŞ A., ÇINAR Ö., Fiziksel ve kimyasal uygulama görmüş biber tohumlarında Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria’nın aranması, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi (09.11.2005-11.11.2005).
Poster
17. KÜSEK M., MİRİK M., AYSAN Y., Marul tohumlarında Xanthomonas axonopodis pv. vitians’ın aranması ve mücadelesi üzerine araştırmalar, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi (09.11.2005-11.11.2005).
Poster
18. MİRİK M., AYSAN Y., ŞAHİN F., PGPR´ların biber tohumlarında Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria’ya etkisi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi (09.11.2005-11.11.2005).
Tam metin bildiri
19. AYSAN Y., MİRİK M., ÇETİNKAYA Y. R., KÜSEK M., Pseudomonas syringae pv. tomato’nun yayılmasında tohum kökenli inokulumun rolü, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi (09.11.2005-11.11.2005).
Poster
20. AKGÜL D. S., MİRİK M., Biberde kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici Leonian)’nin mücadelesinde PGPR izolatlarının kullanımı üzerine araştırmalar, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (08.09.2004-10.09.2004).
Tam metin bildiri
21. MİRİK M., Biber tohumlarında Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria (Doidge)’nin aranması, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (08.09.2004-10.09.2004).
Tam metin bildiri
22. MİRİK M., AYSAN Y., ÇINAR Ö., ŞAHİN F., Türkiye’de çeşitli bitkilerden izole edilen Pseudomonas savastanoi izolatlarının fenotipik karakterizasyonu, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (08.09.2004-10.09.2004).
Tam metin bildiri
23. MİRİK M., AYSAN Y., Tohum kökenli Xanthomonas campestris pv. vesicatoria üzerine çeşitli bitki ekstraktlarının etkisi, Türkiye I. Tohumculuk Kongresi (11.09.2002-13.09.2002).
Poster
24. OLDAÇ Ş., ÜLKE G., MİRİK M., Domateste bakteriyel leke hastalığına (Xanthomonas campestris pv vesicatoria) karşı biyolojik mücadele çalışmaları, Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi (03.09.2002-07.09.2002).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Tekirdağ Ziraat FAkültesi Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset.
Uluslararası Dergi CAB SCOPUS ESCI
2. Domates Hastalıkları, Tanısı, Biyolojisi, Mücadelesi, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık.
Uluslararası
3. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi ESCI, CABI, SCOUPUS
4. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi (01.01.2018-).
Uluslararası Dergi ESCI, SCOUPUS, CAB
5. JOTAF, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Ziraat Fakültesi Dergisi (01.01.2018-).
Uluslararası Dergi TR DİZİN
6. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 1, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (02.01.2012-01.01.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
7. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 2, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (02.01.2012-01.01.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
8. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 3, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (02.01.2012-01.01.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
9. The Journal of Turkish Phytopathology, Yayın Yeri: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2007-31.12.2007).
Uluslararası Dergi
10. The Journal of Turkish Phytopathology, Yayın Yeri: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2006-31.12.2006).
Uluslararası Dergi CAB
11. The Journal of Turkish Phytopathology, Yayın Yeri: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2005-31.12.2005).
Uluslararası Dergi CAB
12. The Jounal of Turkish Phytopathology, Yayın Yeri: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2004-31.12.2004).
Uluslararası Dergi CAB
13. Bitki Bakteri Hastalıkları, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (01.01.2019-).
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS), DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES), SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE), SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT
2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Journal of Bacteriology Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
4. The Journal of Turkish Phytopathology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB abstakt
5. Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
6. Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
7. Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
9. PLANT PATHOLOGY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
11. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
12. The Journal of Turkish Phytopathology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
13. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
14. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
15. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
16. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
17. African Journal of Biotecnology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
18. African Journal of Microbiology Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
19. Journal of Plant Breeding and Crop Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
20. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
21. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi CAB abstracts
22. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesinde Bağ Alanlarından İzole Edilen Bazı PGPR İzolatlarının Nematod Mücadelesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2021-Devam Ediyor.
2. Ateş Yanıklığı Hastalık Etmeni Erwinia amylovora’nın ((Burr.) Winslow et al.) Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyofajların Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.05.2020-Devam Ediyor.
3. Tekirdağ’ da Zeytin Dal Kanseri Hastalığı Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’ nin Tanısı ve Bakteriyel Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 13.06.2017-23.10.2018.
4. Namık Kemal Universitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması-Biyoteknoloji,, TÜBİTAK PROJESİ, 01.07.2016-01.01.2017.
5. Namık Kemal Universitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması-Biyoteknoloji, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.07.2016-01.01.2017.
6. Kiraz Dal Yanıklığı Etmenlerinin Tanısı, Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu, BAP, Yürütücü, 08.04.2015-10.10.2016.
7. Türkiye Edirne İlinde Ceviz Bakteriyel Yanıklık Hastalığının Saptanması ve Etmen Xanthomonas arboricola pv juglandis in Tanılanması Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.03.2015-02.02.2017.
8. Kiraz Dal Yanıklığı Etmeninin Tanısı Fenotipik ve Genotipik Karekterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.03.2015-10.10.2016.
9. Farklı Xanthomonas Bakterileri Kullanılarak Atık Ekmeklerden Optimum Koşullarda Ksantan Gam Üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu 114O429, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2015-02.02.2017.
10. Farklı Xanthomonas bakterileri kullanılarak atık ekmeklerden optimum koşullarda ksantan gam üretimi ve gamların çeşitli kalite özelliklerinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.11.2014-20.11.2017.
11. FARKLI XANTHOMONAS TÜRLERİ KULLANILARAK ATIK EKMEKLERDEN OPTİMUM KOŞULLARDA KSANTAN GAM ÜRETİMİ VE GAMLARIN ÇEŞİTLİ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE OPTİMİZASYONU, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 08.11.2014-01.12.2017.
12. Zeytin Dal Kanseri Etmeni Pseudomonas savastanoi pv savastanoi ye Karşı Farklı Bitkilerin Uçucu Yağlarının Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.03.2014-29.03.2015.
13. Tekirdağ İli ve Çevresindeki Kiraz Cerasus avium Bahçelerinde Görülen Pseudomonas syringae pv syringae Kiraz Dal Kanseri etmeninin Saptanması Hastalık Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Etmenin Klasik ve Moleküler Tanısının Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.03.2014-29.03.2015.
14. Hardaliyeden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu Tanımlanması Teknolojik ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 04.01.2010-03.01.2011.
15. Lahana tohumlarında bulunan bakteriyel patojenlerin baskılanmasında çeşitli bitki ekstraklarının etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2009.
16. Süs Bitkilerinde Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tanısı Fenotipik Genotipik Karakterizasyonu ve Önemli Bakteriyel Etmenlerin Hızlı Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 03.01.2006-05.01.2009.
17. Tekirdağ ve Çevresinde Zeytin Üretim Alanlarından Pseudomonas savastanoi pv savastanoi İzolatlarının Elde Edilmesi İzolatlarının Karekterizasyonları ve Farkı Bitkilerden İzole Edilen İzolatlarla Fenotipik ve Genotipik Olarak Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 02.01.2006-03.01.2008.
18. Farklı konukçu bitkilerden izole edilen Pseudomonas cichorii izolatlarının fenotipik ve genotipik akrabalıklarının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.01.2006-08.01.2007.
19. Süs bitkilerinde yaprak lekesi ve yanıklığına neden olan Xanthomonas türlerinin izolasyonu tanısı ve karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.01.2005-02.01.2007.
20. Domateste Gövde Nekrozuna Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması Domates Tohumlarında Aranması ve Hastalığın Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2004-02.01.2006.
21. Biberlerde Bakteriyel Leke Etmeni Xanthomonas campestris pv vesicatoria nın Tanılanması ve Bitki Gelişim Düzenleyici Bakteriler PGPR ile Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2003-03.05.2005.
22. Domateslerde gövde nekrozuna neden olan Pseudomonas spp lerin tanılanması ve Türkiye izolatları arasında genetik benzerliğin ortaya konması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2003-03.01.2005.
23. Bitki Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerle Biber ve Domateste Bazı Bakteriyel ve Fungal Hastalıklara Karşı Dayanıklılığın Teşviki, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2003-03.01.2005.
24. Biber Tohumlarında Bakteriyel Leke Etmeni Xanthomonas campestris pv vesicatoria nin Saptanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2002-05.01.2004.
25. Bitki Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerle Biber ve Domateste Bazı Bakteriyel ve Fungal Hastalıklara Karşı Dayanıklılığın Teşviki, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2004.
26. Tohumda ve Toprakta Taşınan Funguslar ile Soğan Arasındaki Patojen Konukçu İlişkilerinde Bazı Bitki Ekstraktları ve Kompostların Rolü, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.1999-02.01.2002.
27. Amasya ve Tokat İllerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı Erwinia amylovora burr Winslow et al Hastalığının Yaygınlık Oranı Duyarlı ve Dayanıklı Çeşitlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.1998-02.01.2000.
28. Tohumda ve Toprakta Taşınan Funguslar ile Soğan Arasındaki Patojen Konukçu İlişkilerinde Bazı Bitki Ekstraktları ve Kompostların Rolü, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.1998-01.01.2000.
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (Fakülte Birincisi), Namık Kemal Üniversitesi, 2008.
2. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, Namık Kemal Üniversitesi, 2007.
Üyelikler
Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Üye, 2008-.
Türkiye Herboloji Derneği, Üye, 2004-.
The American Phytopathological Society, Üye, 2004-.
The Mediterrenean Phytopathology Union, Üye, 2004-.
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 1997-.
Katıldığı Kurslar
Plastik seralarda yetiştirilen hıyar ve kıvırcık baş salata bitkilerinin sulama zamanı ve su kullanımı planlanması, Yer:Atatürk Toprak Su ve Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 03.04.2015-03.04.2015.